Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2021-04-14

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Paragrafer

§ 52 - 68, 70 - 82

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-27

Datum då anslaget tas ned

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar