Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2021-04-14 (Omedelbar justering)

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Paragrafer

§ 69

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Datum då anslaget tas ned

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil.steen@varmdo.se

Emil Steen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar