Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2021-11-10

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Paragrafer

§225-257

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-22

Datum då anslaget tas ned

2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar