Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2022-04-27

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer

§56-78

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-11

Datum då anslaget tas ned

2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar