Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2022-05-18

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Paragrafer

§85-110

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-07

Datum då anslaget tas ned

2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar