Talande webbLyssna

Anslagsbevis:Kommunfullmäktige 2022-06-22 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer

§111-113

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-22

Datum då anslaget tas ned

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar