Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2023-03-08 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer

§45-70

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-08

Datum då anslaget tas ned

2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar