Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2023-08-30

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-08-30

Paragrafer

§215-261

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-13

Datum då anslaget tas ned

2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar