Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 23 oktober 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

§242-273

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar