Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 23 september 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§146-157

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget tas ned

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar