Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 3 februari 2021

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Paragrafer

§1-14, 16-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar