Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige den 10 mars 2021

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-10

Paragrafer

§26-51

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-23

Datum då anslaget tas ned

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar