Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige den 23 mars 2021

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer

§ 26-51

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-23

Datum då anslaget tas ned

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar