Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige den 2 oktober 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§225-241

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-21

Datum då anslaget tas ned

2019-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar