Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 13 maj 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Paragrafer

75

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-13

Datum då anslaget tas ned

2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar