Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2021-04-14

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Paragrafer

§49 - 50

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Datum då anslaget tas ned

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdose.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar