Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2021-09-22

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer

§117-143

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-30

Datum då anslaget tas ned

2021-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar