Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2022-06-15

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer

§93-127

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-22

Datum då anslaget tas ned

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar