Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2022-11-16

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer

§164-175

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-23

Datum då anslaget tas ned

2022-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar