Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2023-02-22

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-02-22

Paragrafer

§21-39

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-02

Datum då anslaget tas ned

2023-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar