Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2023-03-15 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer

§44

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-16

Datum då anslaget tas ned

2023-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar