Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2023-05-10

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer

§ 69 - 87

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-17

Datum då anslaget tas ned

2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar