Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2023-05-24 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer

§88-89

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Pontus Karlsson pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar