Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2024-05-15

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-15

Paragrafer

§77-99

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-28

Datum då anslaget tas ned

2024-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar