Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 20 november 2019 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-20

Paragrafer

§171-172

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-21

Datum då anslaget tas ned

2019-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel de Jong Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar