Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 9 januari 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Paragrafer

§1-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-21

Datum då anslaget tas ned

2019-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar