Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen den 10 juni 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Paragrafer

§82-112

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-16

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar