Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen den 19 februari 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Paragrafer

§1-21

Datum då anslaget sätts upp

xxxx-xx-xx

Datum då anslaget tas ned

2020-02-27

Förvaringsplats för protokollet

2020-03-23

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar