Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens plantuskott 2019-10-15

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Paragrafer

§38-43

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-24

Datum då anslaget tas ned

2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong och Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar