Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2020-04-28

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Paragrafer

§8-9

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-07

Datum då anslaget tas ned

2020-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogbso

Sekreterare

Gabirel Lagerström de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar