Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2021-02-09

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Paragrafer

§3-9

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-22

Datum då anslaget tas ned

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Marie Näslund, Marie.naslund@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar