Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens Planutskott 2021-03-16

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens Planutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Paragrafer

§10-13

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-24

Datum då anslaget tas ned

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Henrik Lindeblad henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar