Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens Planutskott 2021-04-13

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens Planutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Paragrafer

§14-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-22

Datum då anslaget tas ned

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Henrik Lindeblad henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar