Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2021-06-01

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-01

Paragrafer

§20-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-08

Datum då anslaget tas ned

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Henrik Lindeblad henrik.lindeblad@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar