Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2022-05-03

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Paragrafer

§8-10

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-11

Datum då anslaget tas ned

2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar