Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2022-05-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

§7

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-03

Datum då anslaget tas ned

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar