Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2022-06-07

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

§11-12,18-22

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-15

Datum då anslaget tas ned

2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar