Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2022-06-07 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

§13-17

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-08

Datum då anslaget tas ned

2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar