Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2023-05-23

Nämnd/styrelse/bolag

kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer

§ 11

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-23

Datum då anslaget tas ned

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar