Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2024-03-19

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-19

Paragrafer

§ 4-6

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-28

Datum då anslaget tas ned

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar