Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-10

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-10

Paragrafer

§14-26

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-17

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar