Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-28

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Paragrafer

§27-36

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-06

Datum då anslaget tas ned

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar