Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-15 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-15

 

Paragrafer

§ 53

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-16

Datum då anslaget tas ned

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar