Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-16

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Paragrafer

§15-21

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-24

Datum då anslaget tas ned

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar