Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-13

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Paragrafer

§22-35

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-22

Datum då anslaget tas ned

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar