Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-01

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-01

Paragrafer

§36-47

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-09

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar