Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-07

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Paragrafer

§48-53

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Datum då anslaget tas ned

2021-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar