Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-26

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Paragrafer

§17-27

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-06

Datum då anslaget tas ned

2022-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar