Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-31

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Paragrafer

§29-38

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-08

Datum då anslaget tas ned

2022-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar