Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-06

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer

§39-42, §44-50

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-15

Datum då anslaget tas ned

2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar